ARTISTS:

 • KANAHA IWASAKI

 • FUMIYA ODAGAWA

PROJECT WITH:

 • KANOKO TAKAYA

 • YEJI SEI LEE

 • NANAE MITOBE

 • TAKUMI MOROZUMI

 • Gianluca Malgeri & Arina Endo

 • IORI NAGASHIMA

 • RISA MIURA

 • SAORI DOI

 • NATSUKI TAKAYAMA

 • MINO WATABE

 • TAKUMI KIKUCHI

 • SAYAKA TODA

1 12